ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟΝ KARIM NAGI ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 13 & 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2010

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟΝ KARIM NAGI ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 13 & 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010για χορευτές και μουσικούς κρουστών1. EVERY RHYTHM A DANCER SHOULD KNOW: saidi, saudi, sudasi, masmudi, malfuf, maqsoum, maghrebi, adani, bambi, chobie, and learn Dance Combinations for each.2. SAGAT, FINGER CYMBALS, ZILLS method open & closed sizzle & rapid combinations. How to play zills and dance at the same time.3. DANCE: special saidi lesson, Tahteeb, Raqs Assaya-flips & strikes, Double cane combinations, Dabke Line Dance, and Zikr ritual.4.

 

MAQAM, special attention to TAKSIM SOLO, Musicality and interprting melody in the body.Karim Nagi is a native Egyptian percussionist, folkloric dancer, and recording artist. He is the creator of famous TURBO TABLA CDs, and has recorded music for Belly dance Superstars, Belly queen, and the Belly Twins. He is the organizer of the Arab Dance Seminar, and teaches Egyptian, Lebanese, Arab and Sufi dance. He has created new methods for teaching Belly dancers how to perform to music and drum solo, due to his knowledge of both music and dance art forms. He is an established educator who has taught in major American Universities such as Harvard, Yale and Princeton. He has authored three instructional DVDs and two instructional CDs. This is his first time to Greece.Complete information, videos, and song samples at http://www.karimnagi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.